30 Kvě 2020

Monitorování kanalizace

Diagnostické a monitorovací systémy jsou nezbytnou a nedílnou součástí systému řízení inženýrské infrastruktury. Monitorování hladiny odpadních vod je prováděno v různých lokalitách za účelem získání informací o průtoku a monitorování čerpacích stanic a odpadních studní. Také monitorování hladiny odpadních vod v kanalizačních systémech je důležitým nástrojem práce odborných firem, které se ucpanými odpady a kanalizací zabývají. Tyto informace jsou na vysoké úrovni a umožňují efektivnější řízení systému a včasné varování před možnými problémy.

Firma BJ servis ke své odborné práci používá nejmodernější metody k řešení problémů s ucpanou kanalizací a kanalizačního systému. Pro provedení nejúplnějšího průzkumu potrubí, který minimalizuje riziko poškození provádí monitoring kanalizace, kde kamerové zařízení jasně ukazuje, která část kanalizace vykazuje problém. Odborníci pak navrhnou možné řešení a problém odstraní.

Hlavní příčinou každé ucpané kanalizace je ve většině případů překážka v podobě velké zatvrdlé krusty. Lidé totiž do odpadu vhazují nejrůznější věci a odpad, který by tam být rozhodně neměl. Mastnota a tuky nebo jen těžko rozložitelné materiály se usadí v potrubí a vytváří tak onu překážku pro průnik odpadní vody.