15 Čvn 2018

Kanalizace není odpadkový koš

V jarním období, kdy zima konečně předává vládu a kdy taje sníh, jsou v pohotovosti nejen obyvatelé povodňových oblastí, ale také firmy zabývající se čištěním kanalizací. Nánosy bahna a jiných biologických materiálů jsou pak příčinou ucpané kanalizace, která musí být řádně vyčištěna, aby dostatečně a plně plnila svou funkci. Dešťová voda s sebou spláchne do kanalizace spoustu bioodpadu i nechtěného materiálu, který tam vůbec nepatří.

Vysokotlaké čištění kanalizace je velmi účinné a spolehlivé řešení pro ucpanou kanalizaci. Usazeniny, které během „výletu“ potrubím ztvrdnou a stávají se tak překážkou pro odpadní vody, se pak dost špatně odstraňují. Jediným řešením jsou profesionální firmy, jejichž služby tvoří čištění kanalizace, čištění ucpaného odpadu, revize kanalizace aj. Jednou z nich je i pražská firma BJ servis s.r.o., která nabízí spolehlivé a rychlé řešení ucpané kanalizace. A vzhledem k tomu, že pracují NONSTOP, jsou pracovníci firmy BJ servis s.r.o. připraveni na havarijní stavy i o víkendu.

Co tedy do kanalizace nepatří?

Jsou to především tuky a zbytky jídla, které se usazují v zákrutách nebo v úzkém potrubí odpadu. Navíc jsou živnou půdou pro mikroby a lákají nemilé hosty, jako jsou krysy a potkani. A bohužel není vyloučené, že při pravidelném odhazování tohoto biologického odpadu, se hlodavec neobjeví v záchodové míse.

Další neřestí společnosti je vhazování různých hygienických potřeb přímo do kanalizačního potrubí. Ty se prostě nerozpustí a dokážou pořádně potrápit. Patří sem dětské pleny, vlhčené ubrousky, tampony a další. Ucpaná kanalizace pak znamená celkem velký problém. Některé případy dokonce vyžadují havarijní stav, protože díky naší lhostejnosti a nezodpovědnosti se do kanalizace dostane materiál, jenž způsobuje neprůchodnost potrubí a tím pádem dochází k vyplavení přes domovní přípojky.

Ve většině případů je ovšem dobrým řešením obrátit se na spolehlivou firmu, která nás takovéto nepříjemnosti zbaví. BJ servis s.r.o. nabízí své služby NONSTOP, takže se nemusíme obávat, že v případě havárie kanalizačního potrubí budeme muset čekat třeba až do rána.

Kanalizace není tedy žádný odpadkový koš. Odpady, jako jsou chemikálie, nerozpustné látky a léky jsou také materiály, které do kanalizace také určitě nepatří. Mohou být toxické a odpadní voda, která dále putuje do čističek odpadních vod, může být zcela nepoužitelná pro další využití.